search
top

Kaikki musiikista

Mitä musiikki on? Se on sekoitus erilaisia rytmejä, ääniä, melodioita. Erilaisia musiikiityylejä ja niiden
kannattajia löytyy varmastikin loputtomasti – aika ajoin syntyy uusia tyylisuuntia ja uusia vivahteita.
Musiikki voi myös olla pelkästään instrumentaalista tai laulullista tulkintaa ilman sen suurempaa
tyylisuuntaa.
Musiikki on monille terapiaa ja tapa purkaa ja käsitellä ajatuksia ja omaa itseä. Musiikki voikin monesti
olla ”päivän pelastus”. Esimerkiksi kiireisen tai muuten stressavan päivän päätteeksi on ihana uppoutua
hetkeksi musiikin avulla aivan toiseen maailmaan. Musiikki herättää tunteita laidasta laitaan – se
rauhoittaa, motivoi, tanssittaa, vihastuttaa, aktivoi, herättää ajatuksia.. Musiikin avulla voi löytää
yhteyden niin muihin kuin itseensäkin uudella tavalla.
Kulttuurilliset erot voivat toki näkyä myös musiikissa ja siihen eläytymisessä. Välillä ihailen esimerkiksi
afrikkalaisten tapaa suhtautua musiikkiin. Siitä on jäyheys kaukana, varsinkin verrattuna Suomen hieman
melankolisempaan musiikkimaailmaan… Molemmat tyylit ovat kuitenkin omaa kulttuuriaan hyvin
kuvastavia ja juuri sen takia antavat kuuntelijoilleen paljon.
Tämä blogi käsittelee musiikkia eri tavoin; musiikin eri tyylejä, musiikkiin liittyviä tapahtumia, musiikin
vaikutusta ihmisiin ja musiikin osuutta elämässämme. Tuskin nimittäin löytyy ketään, jota musiiki ei olisi
jossain vaiheessa koskettanut tavalla tai toisella. Meiltä kaikilta löytyy varmasti elämästämme tiettyjä
tapahtumia, hetkiä ja ajanjaksoja, jotka assosioituvat mieleen tietyn musiikin soidessa. Voisikin kai
sanoa, että musiikki on läsnä elämässä myös silloin, kun sitä itse ei tietoisesti edes kuuntelisi. Musiikkia
on kaikkialla ja se on tarkoitettu kaikille!

top