search
top

Nettipokeri ja musiikki

Onko nettipokerin peluulla ja musiikilla jotain yhteistä? Onko musiikilla nettipokerin peluussa tärkeä rooli? Nopeasti meitittynä näitä kahta asiaa ei välttämättä heti osaisi kytkeä toisiinsa, mutta kun mietitään tarkemmin, niin yhdistäviä tekijöitähän on melko helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä.
Musiikki toimii monilla ihmisillä hyvän mielen tuojana, rentouttajana ja pakokeinona todellisuudesta ja taustamusiikkina arkipäivän tilanteissa. Nettipokeria pelatessa kyse on joiltain osin varmastikin samoista asioista.
Nettipokeri on yleensä melko yksinäinen harrastus – jollei tietenkin oteta lukuun netin kautta tapahtuvaa kommunikointia muiden pelaajien kanssa. Musiikin avulla voi pelaaja siis saada ympärilleen mieleisiään taustaääniä ja kenties keskittyä peliin sitä kautta paremmin. Oman mielimusiikin soidessa taustalla pelaajan on myös helpompi rauhoittua. Se voi tuoda myös lisätunnelmaa peliin ja auttaa sillä tavoin oman pelistrategian luomisessa. Varsinkin pitkään jatkuvien pelien aikana musiikki voi tuoda myös toivottua skarppausta pelin seuraamiseen. Joillekin pelaajille musiikki voi toimia taustalla vain tuomassa tasaista taustaääntä pelin taustalle ilman, että sillä on varsinaisempaa suurta merkitystä tai huomiota.
Kaikille musiikin kuuntelu pelaamisen yhteydessä ei kuitenkaan varmastikaan sovellu, joillekin hiljaisuus voi olla parempi vaihtoehto. Varsinkin häiriöherkemmille ihmisille se voi tuoda keskittymisongelmia kesken pelin. Silläkin tavoin musiikki siis on tärkeässä roolissa nettipokerin yhteydessä -  tai tässä tapauksessa oikeastaan ennemminkin musiikittomuus.
Nettipokerin pelin äänet ja musiikki taas voivat vaikuttaa pelaamiseen joko addiktoivasti, neutraalisti tai häiritsevästi. Osassa nettipokeripelejä on nimittäin omat tunnistettavat äänensä, niin sanottuja softia, joita esiintyy pelin edetessä. Äänet ovat yleensä pelimaailmaan tyypillisiä tarttuvia lyhyitä melodioita tai piippauksen tai klikkauksen kaltaisia ääniä. Jos äänet kokee häiritseviksi, niitäkin voi paeta laittamalla omaa musiikkia soimaan peittämään peliääniä. Kätevää ja yksinkertaista!
Pokeripöydässä pelatessa monet pelaajat tuntuvat hyötyvän musiikin kuuntelusta. Nettipokeria pelatessa jako siihen, vaikuttaako musiikki negatiivisesti vai positiivisesti peliin, on todennäköisesti monivivahteisempi, onhan pelitapakin hieman erilainen, kun pelitilanteessa ollaan useimmiten yksin. Jokatapauksessa musiikilla on kiistaton osansa nettipokerin pelaamisessa.

Comments are closed.

top