search
top

Opiskelu

Monesti musiikkia käytetään rentoutumiskeinona sekä hyvän olotilan saavuttamiseen. Musiikki auttaa jaksamaan ja se herättää erilaisia tunnetiloja sekä vaikuttaa ajatuksiimme jopa alitajunnassa. Sen vuoksi musiikin osuus opiskelussa voi olla merkittävä, jos siitä osaa ottaa oikealla tavalla hyödyn irti. Esimerkiksi taustalla soiva musiikki voi helpottaa keskittymistä, kun pitkän yhtäjaksoisen luku-urakan aikana  musiikin kautta pysyy tietty hyvän olon ja rentoutumisen tila vakiona. Musiikin kautta voi myös esimerkiksi sulkea muita, häiritseviä tekijöitä pois tietoisuudesta ja parantaa sillä tavoin keskittymistä ja opiskelua. Myös harjoitettavat mielikuvaharjoitukset musiikin soidessa taustalla auttavat keskittymisessä. Tämä tietysti onnistuu vain silloin, kun musiikkia ei soiteta liian kovaa, jolloin se herkästi muuttuisi vain häiritseväksi tekijäksi ja veisi keskittymiskykyä pois ensisijaisista päämääristä.
Varsinkin nuorena aloitettu musiikkiharrastus voi auttaa myöhemmin myös esimerkiksi visuaalisen oppimisen, lukemisen ja matemaattisen osaamisen kehittymisessä. Lisäksi musiikki tehostaa muistia. Tämä johtuu siitä, että musiikki aktivoi aivojen motorista puolta eri tavoin kuin mitkään muut ulkoapäin tulevat ärsykkeet. Musiikki stimuloi eri aisteja ja sen kautta voidaan päästä alitajunnan sisälle, jolloin myös muistaminen ja oppiminen helpottuvat. Musiikin kautta voi kehittää myös esimerkiksi luovia ajatusmalleja, sillä musiikki ja sen rytmi auttavat pääsemään irti estoista ja lievittää niin fyysistä kuin psyykkistäkin jännittyneisyyttä.
Musiikki voi auttaa myös sanavaraston kehittymisessä niin oman äidinkielen kuin varsinkin vieraidenkin kielien osalta ja musiikkia kannattaakin hyödyntä kielten opiskelussa. Monesti jo ihan lapsena opitaan sanoja kuunneltujen ja laulettujen kappaleiden sekä laululeikkien kautta, samalla kun muisti kehittyy. samaa voi tietenkin luontevasti hyödyntää myös myöhemmässä opskelussa: musiikin kautta voi esimerkiksi kehittää erilaisia muistisääntöjä ja liittää asiayhteyksiä.
Musiikkia voidaan tietyssä määrin soveltaa myös opiskelutilanteessa hyödynnettäväksi tekijäksi. On nimittäin havaittu, että esimerkiksi klassisen musiikin soidessa taustalla luennon aikana opiskelijat keskittyvät yksityiskohtaisemmin luennoitaviin asioihin ja teksteihin. Opiskelu siis tehostuu myös tällä tavoin. Musiikista on siis moneksi – myös opiskelussa!

Comments are closed.

top